If your are interested in the Realtime Oncology Treatment Calculator visit www.realtimeoncology.com.

Find the best personalized cancer therapy – today

ONCOMPASS™ is a molecular diagnostics based therapeutic information service for Precision Oncology

Scroll down

ONCOMPASS™ Full

Exkluzivní 58 genový molekulárně diagnostický a informační servis, který využívá nejmodernější analýzy a interpretace k vyhledání nejvhodnější cílené terapie. Součástí služby je také seznam odpovídajících globálně dostupných klinických studií.

VÍCE INFORMACÍ

ONCOMPASS™ Select

Molekulárně diagnostický servis 6 nejdůležitějších mutujících genů s interpretací pro cílené léčby. Geny jsou individuálně vybrány u každého pacienta; služba obsahuje také seznam potenciálních evropských klinických studií.

VÍCE INFORMACÍ

Patient Assistance

Pomáháme Vám a Vašemu lékaři v přístupu k cílené léčbě, a to i v případě, že je dostupná pouze v rámci mezinárodní klinické studie.

VÍCE INFORMACÍ

V současné době probíhá jednání se zdravotními pojišťovnami o možnosti úhrady služeb Oncompass. Zatím si je však musí pacienti hradit sami a to v rozsahu 1500- 3700 EUR v závislosti na vybraném produktu.

Více informací o našich dalších službách naleznete v sekci Znalostní báze.

ONCOMPASS™ je unikátní zdravotně informační služba, která se zabývá veškerými dostupnými možnostmi cílené léčby všech druhů rakoviny po celém světě.

ONCOMPASS™ URČÍ mutované geny v nádoru. Takových genů existuje celá řada a u každého nádoru je přítomno asi 1-8 genů s mutacemi. Abychom pro Vás mohli vybrat tu nejvhodnější cílenou (biologickou) léčbu, musíme nejprve tyto geny určit. Pro analýzu využíváme vzorek nádorové tkáně, který byl použit k diagnóze rakoviny. Ze vzorku odebereme DNA a podrobíme analýze až 60 hlavních genů.

ONCOMPASS™ VOLÍ ty nejlepší z aktuálně dostupných cílených léků na celém světě. Naše databáze obsahuje více než 260 takových látek. Na základě výsledků Vašich testů vyhodnotíme jejich účinnost; a následně pro Vás vytvoříme seznam jak léků u Vás potenciálně účinných, tak neúčinných. Zároveň pro Vás také vyhledáme nejvhodnější současně probíhající klinické studie zaměřené na specifické genové mutace Vašeho nádoru.

NAŠI SPOLUPRACUJÍCÍ LÉKAŘI využívají ONCOMPASS™ k tomu, aby cílenou léčbu začlenili do Vaší individuální léčebné strategie. Je možné, že současnými nejlepšími možnostmi Vaší léčby mohou být chemoterapie, radioterapie či operační zákroky, ONCOMPASS™ však navíc poskytuje informace o tom, kdy a kde jsou dostupné cílené léky. V současné době máme spolupracující lékaře ve více než deseti zemích a jejich počet se neustále zvyšuje. Jsou připraveni Vám pomoci hledat tu nejlepší dostupnou léčbu.

International collaborations and research partners

GATC Biotech Antwerp University Hospital (UZA) Sarvodaya Hospital and Research Centre OMGEN Medical OMGEN Medical

Máte další dotazy

Shromáždili jsme nejdůležitější informace o ONCOMPASS™ i nejčastější dotazy našich pacientů.

Neváhejte nám cokoliv sdělit nebo se zeptat, pokud potřebujete:

CESKÝ DISTRIBUTOR
Beranových 65, 199 02 Praha 9, Česká Republika
VOLEJTE 24h denně, 7 dní v týdnu
+420 2-340-92545
For other countries please click here.

JSTE PŘIPRAVENI ZAČÍT

Buďte o svých možnostech lépe informováni a zařaďte se již dnes mezi ty, kdo těží z nejnovějších vědeckých poznatků.

ZNALOSTNÍ BÁZE   PODNIKNĚTE KROKY S ONCOMPASS™ JIŽ DNES

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy