NPJ — Precision Oncology — Highlight
Our study shows that AI can help oncologists fight cancer with the right targeted therapy.
Read study →

Find the best personalized cancer therapy – today

ONCOMPASS™ is a molecular diagnostics based therapeutic information service for Precision Oncology

Scroll down

ONCOMPASS™ je unikátní zdravotně informační služba, která se zabývá veškerými dostupnými možnostmi cílené léčby všech druhů rakoviny po celém světě.

ONCOMPASS™ URČÍ mutované geny v nádoru. Takových genů existuje celá řada a u každého nádoru je přítomno asi 1-8 genů s mutacemi. Abychom pro Vás mohli vybrat tu nejvhodnější cílenou (biologickou) léčbu, musíme nejprve tyto geny určit. Pro analýzu využíváme vzorek nádorové tkáně, který byl použit k diagnóze rakoviny. Ze vzorku odebereme DNA a podrobíme analýze až 60 hlavních genů.

ONCOMPASS™ VOLÍ ty nejlepší z aktuálně dostupných cílených léků na celém světě. Naše databáze obsahuje více než 260 takových látek. Na základě výsledků Vašich testů vyhodnotíme jejich účinnost; a následně pro Vás vytvoříme seznam jak léků u Vás potenciálně účinných, tak neúčinných. Zároveň pro Vás také vyhledáme nejvhodnější současně probíhající klinické studie zaměřené na specifické genové mutace Vašeho nádoru.

NAŠI SPOLUPRACUJÍCÍ LÉKAŘI využívají ONCOMPASS™ k tomu, aby cílenou léčbu začlenili do Vaší individuální léčebné strategie. Je možné, že současnými nejlepšími možnostmi Vaší léčby mohou být chemoterapie, radioterapie či operační zákroky, ONCOMPASS™ však navíc poskytuje informace o tom, kdy a kde jsou dostupné cílené léky. V současné době máme spolupracující lékaře ve více než deseti zemích a jejich počet se neustále zvyšuje. Jsou připraveni Vám pomoci hledat tu nejlepší dostupnou léčbu.

ONCOMPASS™ Full

Exkluzivní 58 genový molekulárně diagnostický a informační servis, který využívá nejmodernější analýzy a interpretace k vyhledání nejvhodnější cílené terapie. Součástí služby je také seznam odpovídajících globálně dostupných klinických studií.

VÍCE INFORMACÍ

ONCOMPASS™ Select

Molekulárně diagnostický servis 6 nejdůležitějších mutujících genů s interpretací pro cílené léčby. Geny jsou individuálně vybrány u každého pacienta; služba obsahuje také seznam potenciálních evropských klinických studií.

VÍCE INFORMACÍ

Patient Assistance

Pomáháme Vám a Vašemu lékaři v přístupu k cílené léčbě, a to i v případě, že je dostupná pouze v rámci mezinárodní klinické studie.

VÍCE INFORMACÍ

V současné době probíhá jednání se zdravotními pojišťovnami o možnosti úhrady služeb Oncompass. Zatím si je však musí pacienti hradit sami a to v rozsahu 1500- 3700 EUR v závislosti na vybraném produktu.

Více informací o našich dalších službách naleznete v sekci Znalostní báze.

International collaborations and research partners

Antwerp University Hospital (UZA) Sarvodaya Hospital and Research Centre OMGEN Medical OMGEN Medical

Máte další dotazy

Shromáždili jsme nejdůležitější informace o ONCOMPASS™ i nejčastější dotazy našich pacientů.

Neváhejte nám cokoliv sdělit nebo se zeptat, pokud potřebujete:

CESKÝ DISTRIBUTOR
Beranových 65, 199 02 Praha 9, Česká Republika
VOLEJTE 24h denně, 7 dní v týdnu
+420 2-340-92545
For other countries please click here.

JSTE PŘIPRAVENI ZAČÍT

Buďte o svých možnostech lépe informováni a zařaďte se již dnes mezi ty, kdo těží z nejnovějších vědeckých poznatků.

ZNALOSTNÍ BÁZE   PODNIKNĚTE KROKY S ONCOMPASS™ JIŽ DNES

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy