Pozadí

Kvalita

KPS dosáhla 100% přesnosti (citlivosti a specifičnosti) v rámci 3 nezávislých externích studií hodnocení kvality (EHK) u testování mutací KRAS – včetně EHK Evropské asociace patologů.

Lékaři se u pacientů s NSCLC a mutacemi EGFR, zjištěnými KPS, setkali s téměř 100% odezvou na EGFR-TKI (erlotinib a gefitinib) (1). Tato korelace je vyšší než
v klinických studiích, ve kterých byly pro výběr pacientů použity jiné metody a jiné laboratoře. Teoreticky to znamená, že lék může být v léčbě na bázi biomarkeru nebo v rámci klinické studie úspěšnější, pokud je použita naše diagnostická technologie.

KPS je certifikována dle standardů kvality ISO 9001.2008.

Vybrané certifikáty:
cert-2014 EQA_2012_KRAS SGS_UKAS_ISO9001_english KRAS_2010_QuIP_certificate KRAS_2010_EQA_certificate

1. Vysoký počet kopií genu receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) a aktivačních mutací u adenokarcinomu plic není vždy doprovázen pozitivitou proteinu EGFR dle standardní imunohistochemie. Pinter F, Papay J, Almasi, Sapi Z, Szabo E, Kanya M, Tamasi A, Jori B, Varkondi E, Moldvay J, Szondy K, Keri G, Dominici M, Conte P, Eckhardt S, Kopper L, Schwab R, Petak I. J Mol Diagn. Březen 2008; 10(2):160-8.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy