Pozadí

Věda

Základ práce společnosti KPS tvoří přísně testované a revidované molekulární a klinické důkazy.

Neustále se vyvíjející medicína založená na důkazech vyžaduje informace získané s nejvyšší možnou úrovní opory v důkazech. Molekulární profily KPS odkazují především na katalog somatických mutací a databázi rakoviny COSMIC Sangerova Institutu a na publikace PUBMED revidované odborníky.

Zvláštní pozornost věnujeme také projektům CANCER GENOME ATLAS, které neustále rozšiřují poznaný genomový terén typů rakoviny.

Některé biomarkery jsou součástí lékových registrací u některých typů nádorů (např. EGFR- gefitinib). Publikace z klinických studií pak mohou ukázat, že cílený lék může být v přítomnosti prediktivních biomarkerů účinný také u jiných typů nádorů (např. HER-2- trastuzumab u karcinomu tlustého střeva).

Není neobvyklé, že se publikace dočkají pouze takové případové studie, které nabízí dramatické výsledky. KPS se domnívá, že k zaplnění potenciální vědomostní mezery (např. z důvodu absence preklinických údajů) musí být do rozhodovacího algoritmu zahrnuty také molekulární a biologické důkazy.

KPS pevně věří, že její budoucí pozornost se musí soustředit na stabilní klinické výsledky a jejich biologické souvislosti, spíše než na marginální účinky, i když jsou statisticky prokázány

Používáme dvoustupňový systém hodnocení důkazů. První stupeň se zabývá typem experimentu, podobně jako klasická medicína založená na důkazech. Druhý stupeň se pokouší ukázat, jak jsou údaje stabilní. Jako příklad lze uvést mutace KRAS: u těchto mutací lze téměř stoprocentně vyloučit reakci na určité inhibitory EGFR, zatímco údaje u významu mutací PIK3CA nejsou takto robustní.

Více informací o Molekulárním pozadí

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy