Znalostní Báze

Asistence pro pacienta

Speciálně přidělený vedoucí pracovník Vám pomáhá v přístupu k cílené léčbě, která byla zvolena na základě ONCOMPASS ™ Full nebo Select. Služba Asistence využívá svých kontaktů s centry klinických studií, a pacientovi usnadňuje proces zapojení do vhodné klinické studie. Vhodnou klinickou studii si zvolíte s Vaším ošetřujícím lékařem. Úspěšné přijetí Vám slíbit nemůžeme, ale uděláme pro ně vše, co je v našich silách.

JAK VÁM MŮŽE ASISTENCE PRO PACIENTA ONCOMPASS ™ POMOCI?

Služba je vhodná pro pacienty s nebo bez služeb ONCOMPASS ™, kteří se rozhodnou vyhledat cílenou léčbu (která není součástí standardní péče) na onkologickém centru ve vlastní zemi nebo v zahraničí a/nebo potřebují administrativní pomoc s přístupem k lékům. Rozhodnutí pro účast v klinické studii je vždy věcí pacienta a rodiny. Klinické studie přijímají pouze omezený počet pacientů a mají velmi přísná kritéria pro zařazení. Pacienti mohou zvolit službu Asistence za samostatný poplatek. Objednáním služby Asistence je možné předejít zbytečnému cestování do center klinických studií doma i v zahraničí, minimalizovat časový interval bez vhodné léčby a maximalizovat šance na účast v klinické studii.

CO ASISTENCE PRO PACIENTA ONCOMPASS ™ OBSAHUJE?

Jménem pacienta a ošetřujícího lékaře kontaktujeme u vhodných studií (jedné nebo více) koordinátora/vedoucího výzkumného pracovníka.

Zastupujeme pacienta a zodpovídáme za poskytnutí informací o pacientovi (přeložených do angličtiny) hlavnímu výzkumnému pracovníkovi v místě konkrétní studie. Součástí těchto informací je také souhrnná zpráva o pacientově osobní a zdravotní historii, zprávu ONCOMPASS ™ a veškeré další speciálně požadované dokumenty potřebné k účasti ve studii.

V předstihu pacienta a/nebo rodinu informujeme o klinických studiích obecně i detailně o konkrétní uvažované studii/studiích. Společně prohovoříme jejich rizika, výhody, nevýhody a omezení, a také potenciální náklady z vlastní kapsy s účastí spojené.

Pomáháme zařídit první konzultaci pacienta/zástupce pacienta s vedoucím vědeckým pracovníkem studie/koordinátorem na onkologickém centru. Zde se projednává potenciální účast ve studii, pacient je opětovně ohodnocen z hlediska kritérií pro účast, a pokud je pacient vhodný, pak se také dojedná souhlas s účastí ve studii.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy