Znalostní Báze

Cílené léčby

NADĚJE MODERNÍ LÉČBY RAKOVINY: CÍLENÁ LÉČBA NÁDORŮ

V posledních letech jsme svědky změny paradigmatu v léčbě rakoviny, která má dva hlavní prvky. Jedním z prvků je to, že se zvyšuje počet terapeutických možností, které samy o sobě nebo v kombinaci s tradičními formami léčby přinášejí významné zlepšení stavu pacientů.

Cílené protinádorové terapie vykazují nepřerušený vývoj. Neustále jsou schvalovány nové cílené léky a po celém světě je studováno téměř 400 lékových molekul pro účely cílené léčby. Je to obrovské číslo, které vyjadřuje velký objem výzkumu v této oblasti. Během dalších let lze očekávat skutečný boom trhu s cílenými léky a prudký nárůst počtu protinádorových léčiv, která budou vhodným pacientům cílenou léčbu zajišťovat.

Druhým prvkem změny paradigmatu je nový vhled, který onkologové nemohou ani v jeho počátečních fázích považovat za triviální. Co bylo uznáno jen před několika málo lety, je nyní jednoznačně jisté. Bez ohledu na histologickou nebo anatomickou jednotku, ke které nádor patří, bude účinnost cílené léčby záviset na genových vadách v genetickém materiálu nádorových buněk.

POKUD JE NALEZEN CÍL, CÍLENÁ LÉČBA JE NEJLEPŠÍM ŘEŠENÍM

Cílená léčba rakoviny nemusí být nutně efektivní u všech pacientů. Pokud je však odpověď kladná, ve srovnání s předchozími výsledky jsou často pozorovány dramatické rozdíly.

První podmínkou úspěšné léčby je znát cíl léku. Proto je nutný molekulární diagnostický test. Je-li určitý cíl v nádorových buňkách přítomný, cílené léčivo bude více či méně účinné. To pak znamená, že lepších výsledků než s kteroukoliv z předchozích variant, lze dosáhnout s kombinací cíleného léku s tradičními metodami léčby nebo i bez nich.

I když nádorové buňky cíl nezbytný pro cílenou léčbu neobsahují, test stále ještě není zbytečný. V takovém případě je jisté, že by Vám i Vašim blízkým v současné době měla být podávána tradiční forma léčby. V těchto případech může být cílená léčba možná později. Identifikace genových defektů fungujících jako cíle pro léčiva se provádí neustále. Cílená léčba Vám i Vašim blízkým může proto být během několika let doporučena, a i tehdy může vést k výraznému zlepšení pacientova stavu.

TAJEMSTVÍ CÍLENÉ LÉČBY: INHIBUJE DEFEKTNÍ PROTEIN

Cíli moderních cílených protinádorových léčiv jsou proteiny, které byly narušeny přispěním genových defektů v genetickém materiálu buněk. Jak jsme již zmínili výše, je identifikace těchto genových defektů neustále energicky prováděna. Několik tisíc vzorků nádorové tkáně je studováno v lékařských výzkumných centrech po celém světě, a nové výsledky výzkumu možných lékových cílů jsou k dispozici téměř denně. (Databáze genových vad souvisejících se vznikem nádorů, denně sledovaná našimi specialisty, je volně přístupná on-line na stránkách Sangerova Institutu:  Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer (Katalog somatických mutací nádorových onemocnění).
Naše služby ONCOMPASS jsme navrhli tak, abychom dokázali zaslané vzorky nádorových tkání testovat na veškeré v současné době známé genové defekty a následně určili moderní cílené protinádorové léky, které mohou být podány.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy