Znalostní Báze

Co je ONCOMPASS™?

ONCOMPASS™: KOMPAS V ONKOLOGII PRO VYHLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ PERSONALIZOVANÉ LÉČBY

Termín ONCOMPASS ™, označující službu, která Vám pomůže s výběrem individuálně nejvhodnější léčby, byl vytvořen z anglických slov „onkologie“ a „kompas“. ONCOMPASS™ poskytuje podrobné informace o tom, zda je přítomna genová mutace ovlivňující Vaši léčbu.

Na základě výsledků můžeme říci, zda Váš nádor obsahuje specifickou genovou mutaci nebo mutace, a v závislosti na jejich přítomnosti pro Vás Váš onkolog dokáže naplánovat personalizovanou léčbu.

Budete mít k dispozici informace o tom, zda celosvětově existuje možnost léčby, která je speciálně přizpůsobena pro Váš konkrétní typ nádoru. Touto léčbou může být lék dostupný na trhu i lék ve fázi klinického výzkumu.

Informace o tom, která léčba je pro Vás pravděpodobně neúčinná, jsou často velmi cenné, protože umožňují předejít zbytečnému utrpení i nákladům.

Nemůžeme slíbit, že personalizovaná léčba bude moci být na základě našich testů podávána ve všech případech; slíbit můžeme jen to, že jsme Vám schopni na tuto otázku poskytnout uklidňující odpověď.

Odpověď často zní pokračovat v současné strategii léčby a neměnit ji. Dokonce i v této době, kdy existují cílené léčby, je stále nejúčinnější metodou chirurgické odstranění a i současná radioterapie a chemoterapie či jejich kombinace jsou často účinné. Je tedy nanejvýš důležité mít k dispozici onkologa, který Vám pomůže správně využít možnosti nabízené na základě molekulárních informací.

NABÍZÍME CELOEVROPSKY OJEDINĚLOU MOŽNOST

KPS je průkopníkem nového typu zdravotní služby v Evropě – molekulárně onkologické informační služby. V USA existuje jen několik obdobných, nově zavedených poskytovatelů. Je třeba poznamenat, že v Evropě existují velká molekulárně genetická a patologická centra, stejně jako centra využívající metod genetické analýzy nové generace, a data jsou zde hodnocena společnostmi specializovanými na bioinformatiku. Tito poskytovatelé nejsou alternativou k našim službám ani našimi konkurenty, nýbrž jsou našimi potenciálními partnery. KPS poskytuje služby, které spojují informace získané z biologického výzkumu rakoviny, s výsledky molekulárních diagnostických testů a informacemi nezbytnými pro podávání cílených terapií v praxi.

Z DŮVODU INFORMAČNÍ EXPLOZE POTŘEBUJEME NOVÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ MAXIMALIZUJÍ ŠANCE PERSONALIZOVANÉ TERAPIE

Dotazy vyplývající z testování více než 400 genů a stejného počtu potenciálně vhodných léků způsobily informační explozi. Je velmi obtížné vyznat se v nich za použití tradičních metod.

Proto naše diagnostické centrum poskytuje podpůrné služby ošetřujícím lékařům a pomáhá jim při interpretaci výsledků. Nabízíme pomoc při rozhodování o tom, na které účinné látky bude nádor citlivý nebo rezistentní. Můžeme pomoci ošetřujícímu lékaři, ale je důležité, aby ošetřující lékař při výběru konkrétního léku bral v úvahu i další kritéria (stadium nemoci, komorbidity, krevní obraz a tak dále).

Existuje mnoho nových léků schválených pro trh po celém světě a v různých zemích jsou jich ve vývoji další stovky. Mnoho z nich souvisí s biomarkery. Zapamatovat si kritéria pro přijetí a nepřijetí do všech studií je nemožné. Proto jsou potřeba molekulární diagnostická a informační centra, a naše je jedním z nich. Kromě molekulárních testů zajišťujeme také neustále aktualizovanou databázi všech dostupných klinických studií. Díky ní má naše centrum aktuální informace o téměř všech klinických studiích, které se cílené léčby týkají.

Výsledky studií mohou usnadnit výběr financovaných léčeb, které jsou k dispozici v onkologických centrech. U některých léků nebo způsobů užití je také zapotřebí povolení farmaceutické instituce. Naši specialisté dokáží Vašemu ošetřujícímu lékaři s vyřízením takového povolení pomoci, a tak sníží jeho administrativní zátěž. Je však důležité uvědomit si, že tyto možnosti léčby nejsou obvykle financovány z veřejných fondů zdravotního pojištění.

POMÁHÁME VÁM VYZNAT SE V DŽUNGLI GENOVÝCH MUTACÍ

Naše diagnostické testy dokáží detekovat případné mutace u 58 genů, které jsou nejčastěji zodpovědné za nádory epiteliálního původu. Nejčastěji se s většinou z nich setkáme u rakoviny plic, rakoviny tlustého střeva, rakoviny žaludku, rakoviny prostaty, rakoviny vaječníků, rakoviny prsu a rakoviny hlavy a krku.

Netestujeme sice veškeré možné geny u rakoviny, ale testujeme ty nejčastější. Proto mutace dokážeme nalézt v 70-80% případů. Jakákoliv z těchto mutací se může objevit u jakékoliv formy rakoviny, ale některé mutace se častěji pojí s určitým typem a s jinými nikoliv.

Ve většině světových center se při rutinních testech hodnotí pouze několik genů, v USA se však běžně v praxi zkouší i několik desítek genů. Naše služby jsou ještě komplexnější – jak jsme již zmínili výše – testujeme celkem 58 možných genových mutací souvisejících s rakovinou, a činíme tak pomocí nejmodernějších nástrojů a s nejvyšší odborností. Naše služby jsou jedinečné v tom, že se věnujeme nejen diagnostické činnosti, ale také Vám pomáháme vyznat se v džungli genů a mutací a výsledky molekulárních testů pro Vás dokážeme
„přeložit“ tak, aby mohly být použity v léčbě.

Pacienti, kteří k nám přicházejí, nedostávají pouze nepřehlednou směs údajů. Je jim nabídnuta skutečná praktická pomoc prostřednictvím ošetřujícího lékaře. Tak si ujasníte, zda je k dispozici schválený nebo ještě neschválený lék, avšak s vhodným mechanismem pro daný typ nádoru, a zda je či není k dispozici klinická studie, která by mohla poskytnout účinnou léčbu, pokud byste byl/a přijat/a.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy