Znalostní Báze

Dokáží testy zjistit, jaké je u mě riziko rakoviny?

Služba ONCOMPASS ™ není genetické testování, protože mutace které v genu zjistíme, obvykle nejsou vrozené ani dědičné genetické vady. Defekty genů související s tvorbou nádorů epiteliálního původu jsou takzvané somatické mutace, tj. mutace získané během našeho života v buňkách našeho těla, nikoliv v našich zárodečných buňkách. Výsledky testů proto neukazují potenciální riziko rakoviny. Pokud se chcete dozvědět, zda Vám nebo Vašim příbuzným hrozí vyšší riziko vzniku rakoviny, můžeme doporučit genetické poradenství.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy