Znalostní Báze

Jak naši službu objednat

Výběr personalizované lékové léčby je součástí komplexního managementu rakoviny, a je proto velmi důležité, aby ošetřující lékař nebo lékař spolupracující s naším centrem poskytl podrobné informace o důvodech pro využití služby Oncompass a jejím možném užitku s ohledem na pacientovu anamnézu.

Kontaktujte naši mezinárodní informační linku telefonicky ( +00 420 2 340 92545 ) nebo e-mailem (info@oncompass.cz). Naši kolegové Vám poskytnou informace, zda Váš ošetřující lékař je nebo není naším partnerem, a kde případně naleznete nejbližšího partnerského lékaře pro molekulární onkologii.

Pokud se rozhodnete služby Oncompass objednat, dostanete Informace pro pacienty a Objednávkový formulář, a ty bude zapotřebí pročíst a podepsat. Váš ošetřující lékař si musí přečíst a podepsat Formulář žádosti, který obsahuje informace o Vašem klinickém stavu a potvrzuje užitečnost služeb OncompassTM z lékařského hlediska.

Na základě Vaší žádosti Vám můžeme také pomoci získat vzorky nádorové tkáně pro testy z oddělení patologie, kde jsou uloženy. Vy nebo oddělení patologie nám vzorky zašlete prostřednictvím předjednané služby DHL, a my poté provedeme požadované molekulární diagnostické testy.

Nemáte-li v okolí partnerského onkologa, můžete požádat o osobní nebo písemnou konzultaci s našimi lékaři.

Výsledky našich služeb a související návrhy Vám budou prezentovány ošetřujícím lékařem, který s Vámi test objednával nebo lékařem z našeho centra.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy