Znalostní Báze

Jak se liší molekulárně diagnostické testy jednoho genu a testy ONCOMPASS™?

Pravděpodobně jste již slyšeli o molekulárních diagnostických testech určených k detekci genové mutace spojené s rakovinou. Detekce genových mutací (která zahrnuje také identifikaci cílů momentálně dostupných i vyvíjených léků) Vám i Vašim příbuzným umožní využít moderních metod cílené léčby nádorů.

V současné době provádí molekulární diagnostické testy několik center po celém světě, ale pouze u určitých genů nebo genových sekvencí. Nejznámější testy jsou testy KRAS u karcinomu tlustého střeva či testy EGFR u karcinomu plic a HER-2 u karcinomu prsu. V případě těchto druhů rakoviny testy umožňují predikci účinnosti/neúčinnosti dostupných schválených cílených léků.

U testů jednoho genu je otázkou, zda cílený lék dostupný v určitém onkologickém centru může být konkrétnímu pacientovi podáván. Zde se jedná o přístup zvaný „pacient pro lék“.

Z testů vyššího počtu genů nejprve určíme mutaci, která je u pacienta přítomna. Poté se snažíme pomocí naší molekulární onkologické databáze zjistit, který cílený lék může být pro personalizovanou léčbu v onkologickém centru kdekoliv na světě použit. Jedná se o přístup zvaný „lék pro pacienta“.

Oncompass obsahuje nejen detailní multigenový molekulární test, ale také úplnou interpretaci výsledků a seznam potenciálně užitečných klinických studiích, které odpovídají jak klinickému, tak také molekulárnímu profilu pacientů.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy