Znalostní Báze

Jak Vám či vašim příbuzným můžeme pomoci?

Otevíráme cesty k možnostem léčby po celém světě: získáte u nás informace o všech cílených terapiích.

Molekulární informační služba KPS poskytuje mezinárodní přehled nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti výzkumu rakoviny a molekulárně cílených personalizovaných možností léčby.

Většina onkologických center nabízí možnosti léčby, které jsou k dispozici na jejich klinice a doporučí jen ty diagnostické testy, které odpovídají jejich nabídce terapeutických možností. Avšak z důvodu extrémně rychlého vývoje onkologického výzkumu existuje vždy několik možností léčby, které jsou dostupné jen v určitých místech. Vydáte-li se na některou z klinik namátkou, nemusíte být na správném místě pro získání léčby, která je pro vás nejlepší.

KPS je nezávislé informační a diagnostické centrum a je ve spojení s většinou vynikajících veřejných i soukromých onkologických center. Postoupíme Vás na jedno z nich, náš partnerský onkolog pro Vás objedná diagnostický test Oncompass, zanalyzujeme vzorek nádoru, který byl odebrán pro účely patologického testu a určen k uskladnění na oddělení po dobu 30 let, a následně zajistíme podrobnou analýzu v současné době dostupných možností personalizované léčby speciálně proti Vašemu nádoru. Můžete získat přístup k cílené léčbě na Vaší stávající klinice, nebo Vás náš onkolog doporučí na jinou kliniku ze sítě spolupracujících onkologických center, a zde také můžete získat specifickou léčbu.
To znamená, že nemusíte cestovat po celém světě a zjišťovat, co je kde k dispozici.

Celkově je známo 138 genů, jejichž mutace mohou hrát roli při vzniku lidských nádorů. Existuje více než 260 lékových molekul, které pro Vás a Vaše příbuzné mohou být účinné. 60% nových protinádorových klinických studií souvisí s genovými mutacemi i dalšími biomarkery.

Centra klinických studií provádí screening pacientů zaměřený na ty z biomarkerů, na něž jsou cílené léky na trh uváděné a financované právě jejich centrem, a na něž se zaměřují klinické studie prováděné jejich klinikou. Avšak většina biomarkerů (mutací) se vyskytuje pouze u malé části nádorových případů (5-10 %). Pacientovy šance na zapsání do cílené klinické studie jsou tedy velmi malé. Problém nastává tehdy, pokud nádor pacienta obsahuje mutaci, na niž je cílen lék, který je k dispozici pouze v jiném onkologickém centru. Nikdy se na to však nepřijde, protože tento gen není zanalyzován – a tak není ani k dispozici informace o těchto možnostech.
Řešením je vyhledat molekulární onkologické informační centrum jako je KPS, provést testy na všechny možné cíle, a pak jít tam, kde je k dispozici nejlepší řešení personalizované léčby.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy