Znalostní Báze

Jaké léčebné přínosy mohu v případě detekce uvedených mutací očekávat?

Naše testy jsou určeny k detekci genových mutací i cílů léků. Pokud nevíme, které z Vašich genů nebo genů Vašich příbuzných (tj. které z molekul) jsou vadné, nelze doporučit žádnou cílenou léčbu. Pokud to víme, můžete obdržet kauzální léčbu, tj. léčbu, která se zaměřuje prakticky přímo na „Achillovu patu“ nemoci.
Podávání cílené léčby znamená, že do procesů zasáhneme přímo pomocí látek, které samy rakovinu způsobují.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy