Znalostní Báze

Jaké výsledky mohu očekávat?

Na základě výsledků Váš ošetřující lékař může navrhnout cílenou léčbu.

Může se také stát, že se díky Oncompass lékař rozhodne předejít použití potenciálně neúčinného léku, který by jinak navrhoval/a. Nemusíte pak trpět neefektivní terapií.

Lékař může navrhnout, abyste pokračoval/a v léčbě v daném onkologickém centru za použití tradičních metod léčby nebo léků ve fázi klinického výzkumu.

Může se také stát, že Vám bude doporučena účast v klinické studii prováděné jiným onkologickým centrem (ve Vaší zemi nebo v zahraničí), kde je hodnocena účinná látka speciálně vyvinutá pro nádory obsahující genovou mutaci, která je i ve Vašem nádoru.

Může se stát, že v žádném z genů mutace nezjistíme. To však neznamená, že by byl test zbytečný. Absence určitých genových mutací může zvýšit šance na účinnost cílené léčby, která ovlivňuje jiné geny. Navíc v takovém případě Oncompass pacientovi ušetří čas i opakované vzorkování.

Když je objeven nový gen, pacienti vědí, že jejich testy byly u doposud známých genů negativní, a zvyšuje se tak jejich šance na pozitivní výsledek testu nového genu.

Test není úplně zbytečný, ani když v současné době neexistuje žádná personalizovaná možnost léčby pro genové mutace detekované v nádoru – pokud tato možnost nastane v budoucnosti, pacient, který již má tyto informace k dispozici, bude mít přístup k nové léčebné možnosti dříve.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy