Znalostní Báze

Jaké vzorky se k detekci genových mutací u nádorů používají?

U těchto molekulárních diagnostických testů používáme genetický materiál – DNA nádorových buněk. Ve většině případů se DNA extrahuje ze vzorků tkáně, které byly z těla pacienta odebrány pro patologicko-diagnostické testy. Tyto vzorky jsou skladovány na oddělení patologie v průměru po dobu 20-30 let, a jsou ve většině případů snadno dostupné. Naše molekulární diagnostické technologie jsme vyvinuli tak, aby byly k testování vhodné oba běžné typy vzorků – tkáň fixovaná ve formalínu i cytologické stěry. Obvykle proto není třeba provádět opakovaný odběr.

Může se samozřejmě stát, že vzorek nádorové tkáně je zničen během předchozích testů nebo je příliš malý. Opakované odběry mohou být nutné také v případě opakujících se nebo metastazujících nádorů, protože biologické vlastnosti se mohou v omezené míře proměnit.

Genetický materiál získaný ze vzorku testujeme a určíme, zda geny obsahují abnormální změny. K detekci těchto genových mutací je třeba znásobit malý vzorek DNA. Používáme nejmodernější technologii multiplikace sekvencí DNA – tzv. laserovou mikrodisekci. V rámci této metody se nádorové buňky označené mikroskopem do zkumavky vpravují pomocí laserového paprsku, aby se následně testovala pouze DNA z nádoru. Tato technologie umožňuje dosažení nejvyšší přesnosti testování DNA nádorových buněk. Její další výhodou je, že DNA je možné získat ze skutečně malých tkáňových vzorků.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy