Znalostní Báze

ONCOMPASS ™ Full

ONCOMPASS ™ Full je nejnovější molekulárně diagnostická a informační služba.

Co obsahuje:

Nejmodernější molekulární diagnostiku až 60 terapeuticky relevantních genů v nádoru za využití sekvenačních metod nové generace. Pro zlepšení kvality informací jsou u vybraných genů prováděny také nejméně 3 analýzy FISH.

ONCOMPASS ™ Kalkulačku, která na základě údajů z příslušných vědeckých publikací ukazuje, která z cílených terapií má pozitivní či negativní souvislosti s pacientovým individuálním mutačním profilem. Kalkulačka hlásí, zda je k léčbě pacientova typu nádoru k dispozici registrovaná účinná látka, látka mimo schválené indikace nebo látka dostupná v klinických studiích. Kalkulačka dále uvádí, které z látek pravděpodobně nebudou v boji proti danému typu nádoru efektivní.

Seznam globálně dostupných klinických studií, z nichž by mohl mít pacient prospěch.

ONCOMPASS ™ Full testuje následující geny:

ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, BRAF, CDH1, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, EGFR, ERBB2, ERBB4, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNA11, GNAS, GNAQ, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MET, MLH1, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, PTPN11, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TP53, VHL,DDR2, CHEK2, PIK3R1, MAP2K1, JAK1, TGFBR2, PDGFRB, IGFR1, a 3 analýzy FISH u následujících genů: HER-2, ALK, c-MET, FGFR1, PIK3CA, EGFR, ROS-1

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy