Znalostní Báze

ONCOMPASS ™ Select

ONCOMPASS ™ Select nabízí vybrané molekulárně diagnostické a informační služby.

Co obsahuje:

Molekulární diagnostiku u 6 individuálně zvolených genů, které mutují nejčastěji nebo jsou z hlediska daného pacienta terapeuticky nejvíce relevantní.

ONCOMPASS ™ Kalkulačku, která zjistí, které cílené terapie mají pozitivní nebo negativní souvislosti s individuálním mutačním profilem pacienta, a to na základě poznatků z citovaných publikací. Kalkulačka hlásí, zda je účinný lék k danému typu pacientova nádoru již registrován, zda je k dispozici pouze mimo schválené indikace či v klinických studiích. Kalkulačka také informuje, které sloučeniny v boji proti nádoru pravděpodobně nebudou účinné.

Seznam dostupných evropských klinických studií, z nichž by pacient mohl mít prospěch.

Kdy volit službu ONCOMPASS ™ Select?

Pokud Váš zdravotní stav neodpovídá účasti v klinických studiích, a jsou pro Vás vhodné jen léky podávané v klinické praxi. Je-li vzorek nádoru velmi malý, může se stát, že Vám doporučíme objednání služby Select. Pokud si objednáte službu Full, a vzorek se ukáže být vhodný spíše pro test Select, automaticky provedeme vhodný test.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy