Znalostní Báze

Onkogeny a rakovina

Rakovina je onemocnění genetického původu, způsobené poruchou genů, které kódují molekuly zodpovědné za komunikační procesy buněk. Je-li genový defekt schopen způsobovat rakovinu u jednoho orgánu, může stejná vada bez ohledu na histologickou a anatomickou jednotku vyvolat rakovinu i v orgánech jiných. Rakovinné buňky ignorují tělesné regulační procesy a nekontrolovatelně rostou.

Takzvané onkogeny hrají při tvorbě nádorů zásadní roli. Onkogeny jsou geny, jejichž defektní verze je zodpovědná za produkci abnormálního proteinu, který dokáže transformovat normální buňku na rakovinnou. Existují také geny, které tvorbě nádorů brání. Jedná se o tumorové inhibitory neboli tumor supresorové geny (antionkogeny). Zjednodušeně lze říci, že onkogeny jsou plynový pedál a tumor supresorové geny brzdy.

Kompletní mapa lidského genomu je známa od roku 2003. Nádorové genetické studie zatím identifikovaly přibližně 400 nádorových genů (onkogenů a tumor supresorových genů), z nichž je 138 zodpovědných za růst většiny běžných nádorů epiteliálního původu, jako je rakovina plic, rakovina tlustého střeva a rakovina prsu. Stejný onkogen může přispívat k tvorbě nádorů v několika místech těla.

Výskyt určitých genů rakoviny a jejich defektů je vyšší, zatímco jiné jsou mnohem méně časté a vyskytují se např. v pouhých 1-2%  případů. Avšak ani tato hodnota by neměla být ignorována, protože určitě budou existovat i pacienti, jimž nádor způsobuje nějaký vzácný genový defekt (vyskytující se například jen u 1 ze 100 pacientů). Doporučuje se testovat na co nejvíce genových defektů současně.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy