Znalostní Báze

Proč je lepší testovat všechny geny zároveň?

1. Získá se čas.

Cílem je ze vzorku získat co nejvíce molekulárních informací v co nejkratší době. Teoreticky je možné testovat jeden gen po druhém, V takovém případě by bylo rozumné zahájit testování u nejčastějších genových mutací. Obnáší to však riziko, že budou s každým testovaným genem ztraceny 2-3 týdny.

2. Jeden vzorek postačí pro více testů.

Bude-li malý vzorek tkáně pro každý z testů opakovaně dělen, hrozí, že nevystačí dostatečně dlouho. V takovém případě musí být často proveden nový, často bolestivý a potenciálně nebezpečný odběr. Menší vzorek tedy z technických důvodů vystačí, pokud jsou všechny testy provedeny naráz.

3. Jsou Vám poskytovány informace.

KPS zajišťuje nejen multigenový test, ale také související informační servis.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy