Znalostní Báze

Služby na individuální vyžádání

Výklad stávajících molekulárních diagnostických testů. (Samostatná ONCOMPASS ™ Kalkulačka)

Molekulární testování jednotlivých genů vybraných z 58 genů panelu ONCOMPASS ™ Full. (Služba není k dispozici ve všech zemích.)

Hluboká molekulární diagnostika všech 400 genů rakoviny ve Vašem nádoru, dokonce i potenciálních genových mutací s nízkou pravděpodobností výskytu a tedy i nízké terapeutické relevance.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy