Znalostní Báze

Zablokovaný plynový pedál: jak se nádory tvoří?

Buňka je jako mýdlová bublina se stěnou z lipidové vrstvy. Aby buňky mohly komunikovat, potřebují molekuly „poslíčky“, které jsou buňkami detekovány pomocí „antén“ na povrchu buněk. Když se tyto antény dostanou k molekule nesoucí zprávu, dojde prostřednictvím tzv. signálních procesů k předání informace informačnímu a řídícímu centru buňky – jádru. Řetězce používané pro přenos informací se nazývají signální dráhy.

Životnost buněk je v pořádku, dokud se v těchto drahách neobjeví komunikační problém. Proces vzniku nádorů se podobá situaci, kdy se při jízdě autem zablokujebrzdový pedál. V tomto případě je signál z antén na povrchu buněk nebo jiných molekul v buňce, které jsou součástí komunikačního řetězce směrem k jádru, vysílán trvale a bez přerušení. Je to však abnormální signál, protože způsobí, že se buňky neustále dělí, abnormálně rostou nebo vznikají metastázy. Bohužel buňky, které byly až do tohoto okamžiku zdravé, nejsou schopny rozpoznat, že abnormální signál přichází ze „zaseknutého pedálu“. Proto začnou provádět podle pokynů nekontrolovatelné dělení. Od tohoto okamžiku se buňky začnou množit a nádorová tkáň se pomalu tvoří.

Každá z molekul v buněčných signálních drahách může selhat, a signál instruující buňku, aby se rozdělila, může přicházet odkudkoliv. Otázka je vždy stejná: která defektní molekula je zodpovědná za odeslání chybné informace do jádra v případě konkrétního nádoru? Tato molekula by měla obdržet „pokyn“ k „ukončení odesílání chybného signálu!“. Tato zpráva může být do defektní molekuly či molekul zaslána prostřednictvím moderních cílených protinádorových léků.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy