Naše Produkty

ONCOMPASS™ Full

Exkluzivní 58 genový molekulárně diagnostický a informační servis, který využívá nejmodernější analýzy a interpretace k vyhledání nejvhodnější cílené terapie. Součástí služby je také seznam odpovídajících globálně dostupných klinických studií.

VÍCE INFORMACÍ

ONCOMPASS™ Select

Molekulárně diagnostický servis 6 nejdůležitějších mutujících genů s interpretací pro cílené léčby. Geny jsou individuálně vybrány u každého pacienta; služba obsahuje také seznam potenciálních evropských klinických studií.

VÍCE INFORMACÍ

Patient Assistance

Pomáháme Vám a Vašemu lékaři v přístupu k cílené léčbě, a to i v případě, že je dostupná pouze v rámci mezinárodní klinické studie.

VÍCE INFORMACÍ

V současné době probíhá jednání se zdravotními pojišťovnami o možnosti úhrady služeb Oncompass. Zatím si je však musí pacienti hradit sami a to v rozsahu 1500- 3700 EUR v závislosti na vybraném produktu.

Více informací o našich dalších službách naleznete v sekci Znalostní báze.

PROPAGUJTE NÁS PO CELÉM SVĚTĚ

Buďte sociální. Pomozte i ostatním čelit rakovině.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy